De De Lessepsstraat

Deze straat werd genoemd naar Graaf Ferdinand de Lesseps, een Fransman die het Suezkanaal ontwierp. Vanwege dat succes, werd hij ook gevraagd voor het ontwerpen van het Panamakanaal. Dat verliep minder voorspoedig: vanwege de slechte resultaten heeft hij een jaar in de gevangenis gezeten.

De Oude Bouw

Door de komst van de Wagon- en Bruggenfabriek Werkspoor en de Staalfabrieken van Demka aan het begin van de twintigste eeuw, ontstond een grote behoefte aan woningen in de omgeving van de beide fabrieken. Vrijwel gelijk met de bouw van de wijk ‘Elinkwijk’ aan de andere kant van de Amsterdamsestraatweg, bouwde woningbouwvereniging ‘Zuilen’ haar eerste complex, met de De Lessepsstraat als hoofdstraat. De straten in deze wijk werden net als aan de andere kant ook genoemd naar uitvinders. Het Complex 1 van deze woningbouwvereniging werd ontworpen door architect Ph.J. Hamers. Na het gereedkomen van complex 2 (’t Zand) werd dit complex niet de ‘Lessepsbuurt’ genoemd, maar kreeg het de Geuzennaam ‘De Oude Bouw’.

De Lessepsstraat

Links, in de zijgevel van het huis dat op de hoek van Amsterdamsestraatweg staat, zien we de gedenksteen die hier werd aangebracht als herinnering aan de eerste bouw van voornoemde woningbouwvereniging.

Op nummer 4 woonde de familie Vliegenthart. Een zoon van het echtpaar Vliegenthart weet nog ‘als de dag van gisteren’ dat het tijdens het voetballen op straat kon gebeuren dat de bal een enkele keer terechtkwam in de tuin van nummer 8. Die was je kwijt! Daar hielp geen lieve moeder aan: ‘En die man kon harder lopen dan de voetballende jeugd.’

Op nummer 29, hoek Galvanistraat, zat een winkel waar tabaksartikelen verkocht werden. De winkel begon onder de naam Coöperatie ‘Oostenburg’. – Werkspoor was in Amsterdam gevestigd op het eiland Oostenburg. – De winkel kreeg een andere naam, een die mooi aansloot bij de vestigingsplaats: Sigarenmagazijn ‘Galvani’.

Aan de overkant van de De Lessepsstraat zat de slagerij Adr. Kok. Hij had een startkapitaal van ƒ 500,- toen hij hier aan de slag ging. Nadat Kok verhuisde naar de Amsterdamsestraatweg, kwam in dit pand een zetbaas. Later werd dat J. van Schuppen die hier als zelfstandig slager verder ging.

Op nummer 46 verkocht Th.J. Graeff ‘radiotoestellen’. Op nummer 48 werd door Groenendaal ‘melk en kaas producten’ verkocht vanuit zijn melkinrichting ‘Nieuw-Zuilen’.

De Lessepsstraat 50 is het adres waar R. Wijsman aardappelen, groenten en fruit verkocht.

Op 43 zat de manufacturenhandel van Van Ommeren. Later kwam hier een van de bekendste winkeliers van Zuilen, brandstoffenhandel Olij.

De beste schaker onder de Zuilense kolenhandelaren en andersom.’ Dat zou een typerende uitspraak kunnen zijn over de eigenaar Zeger Olij. Hij schrijft in 1953 geschiedenis in Zuilen. Zeger was namelijk de enige van de 32 deelnemers die tijdens een schaaksimultaan de Nederlandse schaakgrootmeester Max Euwe versloeg. Deze simultaan werd gehouden in het restaurant van het Julianapark t.g.v. de opening van Het Schaakwijk.

Tegenover de winkel van Olij zat kruidenier A. Bregman.

We komen bij de laatste winkelier in de De Lessepsstraat. Op nummer 59, zat kapper H. Berkhoudt. Op dit adres kwam later Roerhorst borstels en kastpapier verkopen.

Aan de De Lessepsstraat 78-80 bouwde woningbouwvereniging ‘Zuilen’ een werkplaats voor de onderhoudswerkzaamheden. Omstreeks 1925 werd door het bereiken van het hoogste punt de vlag in top gehesen.

Meer weten over de De Lessepsstraat en/of Zuilen: www.museumvanzuilen.nl

Facebook reacties