Vrijwilligers gevraagd

Het Museum van Zuilen is dringend op zoek naar een groot aantal vrijwilligers, DENKERS en DOENERS.

Mannen en vrouwen die de handen uit de mouwen kunnen en willen steken, maar ook zij die handig zijn in het programmeren, bedenken van oplossingen op allerlei gebied, voor het inboeken van de ingeleverde stukken, administratieve vrijwilligers. Mensen die kunnen organiseren, en mensen die goed zijn met cijfers (mag ook een rekenwonder tussen zitten), maar ook gastheren en gastvrouwen. Mensen die nergens zwaar aan tillen, maar wel zwaar kúnnen tillen. Die mee willen helpen bij het onderhoud, enz.

Kortom een groot team vrijwilligers om ons te helpen gestalte geven aan de totstandkoming van het Museum van Zuilen 2.0.

‘Museum van Zuilen 2.0’, hoor ik u denken, ‘wat is dat nou weer?’

Dat laat zich snel verklaren: het Museum van Zuilen is – na vele jaren op de huidige locatie en dankzij de geweldige medewerking van de huidige vrijwilligers – uit zijn jas gegroeid!

Het Museum van Zuilen krijgt al meer dan 15 jaar iedere dag nieuwe aanwinsten en het laat zich raden dat het pand dan uiteindelijk te klein is. Voorzichtige benadering van een locatie op het Werkspoorterrein biedt uitzicht op een fantastische toekomst in een van de voormalige Werkspoorhallen: IJ-A, tegenwoordig kortweg ‘De Fabriek’ genoemd. In die hal wil eigenaar Bob Scherrenberg graag ook het Museum van Zuilen onderbrengen.

Juist omdat ruim 65 procent van de collectie afkomstig is van de fabrieken van Werkspoor en Demka lijkt dit een prachtige kans om de (nog steeds groeiende) collectie aan een groter publiek, grootschaliger te kunnen tonen.

En daarvoor hebben we dus een grote groep enthousiaste vrijwilligers nodig. Schroom niet, bel ons, mail ons, neem contact met ons op en vertel wat of u kunt/wilt doen voor een nóg mooier Museum van Zuilen.

Meer informatie:    Stichting Museum van Zuilen,
Amsterdamsestraatweg 569
3553 EH  Utrecht-Zuilen
telefoon 030 2443078
info@museumvanzuilen.nl

Oud Nieuws 8 juni 1937 (ochtend-én avond(!) editie)

Oud Nieuws 8 juni 1937 (ochtend-editie)
Prins Bernhard te Utrecht
Bezoek aan twee industrieën.

Prins Bernhard werd bij de Demka-fabrieken natuurlijk rondgeleid door de heer A.S. de Muinck Keizer zelf.

Prins Bernhard werd bij de Demka-fabrieken natuurlijk rondgeleid door de heer A.S. de Muinck Keizer zelf.

Gisteren heeft Prins Bernhard in gezelschap van zijn tijdelijken adjudant jhr ir W.G. Röell een bezoek gebracht aan twee Utrechtsche industrieën. Lees verder

100 jaar De Oude Bouw

Nieuw op onze nieuwe site: 100 jaar De Oude Bouw

In 1916 – honderd jaar gelden dus – betrokken de eerste bewoners hun huizen die gebouwd werden door Woningbouwvereniging ‘Zuilen’ (later opgegaan in het huidige Mitros).

De medewerkers van woningbouwvereniging Zuilen stellen zich aan u voor, staande voor de directiekeet, achter een rij wuivende palmen. Zij kwamen samen voor een heuglijk feit: het leggen van de eerste steen van het eerste complex dat voor deze woningbouwvereniging gebouwd gaat worden. Het wordt een complex van maar liefst 368 woningen en dat is wel iets om trots op te zijn. De sigaar was erg in trek zo te zien. Ook een hoed hoorde er duidelijk bij, maar hield je die nu op of deed je die af? De heren in het midden zijn er wel uitgekomen, de rest weet het nog niet. Toch drukte de fotograaf (de heer M. Knap van de Heerenweg 5 te Utrecht) maar af.

De medewerkers van woningbouwvereniging Zuilen stellen zich aan u voor, staande voor de directiekeet, achter een rij wuivende palmen. Zij kwamen samen voor een heuglijk feit: het leggen van de eerste steen van het eerste complex dat voor deze woningbouwvereniging gebouwd gaat worden.

 

Het betreft de huizen aan de De Lessepsstraat, Marconistraat, Westinghousestraat, Franklinstraat, Galvanistraat, Swammerdamstraat en stukjes van de Amsterdamsestraatweg en Edisonstraat. Natuurlijk werden de meeste woningen in gebruik genomen door de werknemers van de twee grote fabrieken die kort daarvoor naar Zuilen waren verhuisd: Werkspoor en Demka.

Het was – samen met de woningen die aan de andere kant van de Amsterdamsestraatweg gebouwd werden door de ‘N.V. Bouwvereniging Elinkwijk’ – de aanzet tot de groei van Zuilen van ruim 900 inwoners in 1916 tot ruim 26.000 inwoners op het moment van de annexatie per 1 januari 1954.

Deze mijlpaal, de ingebruikname van de eerste woningen van Nieuw-Zuilen willen we graag extra onder de aandacht brengen. Onze vernieuwde site hebben we daarom voorzien van een extra pagina, waarin we alle straten – en de ons bekende verhalen over die straten – van die 100 jaar Oude Bouw aan u voorstellen.

 

Inleiding, woningbouw in Zuilen

Woningbouwvereniging ‘Zuilen’

Ferdinand Marie de Lesseps

Guglielmo Marconi

George Westinghouse

Benjamin Franklin

Luigi Galvani

Jan Swammerdam

Thomas Alva Edison

De Oude Bouw aan de Amsterdamsestraatweg

De Oude Bouw aan de Amsterdamsestraatweg tijdens de Tweede Wereldoorlog

Nederlands-Indiëgangers uit de Oude Bouw

Dagboekfragmenten van Jacobus van Zuilen

Namenlijstje van De Oude Bouw

Boeken over Zuilen en Werkspoor

Zuilen, toen Zuilen nog Zuilen was – de boeken

Als u op een van de onderstaande linken klikt, vindt u een selectie van onderwerpen die beschreven wordt in de boeken van “Zuilen, toen Zuilen nog Zuilen was”. Natuurlijk is dit niet alles. De pagina’s dienen alleen om een indruk te geven van wat er in de boeken staat.

De boeken zijn te koop bij het Museum van Zuilen, Amsterdamsestraatweg 569 in Zuilen. Hier gelden de genoemde prijzen. Het museum is op woensdag t/m zaterdag open van 10.00 – 17.00 uur. Vrijwel iedere eerste zondag van de maand kunt u ook van 10.00 – 17.00 uur terecht.

U kunt het boek ook thuisbezorgd krijgen. Daarvoor maakt u de prijs per boek en eenmalig een bijdrage van € 7,00 voor de verzendkosten over naar Postgiro NL14 INGB 0003 1731 23.

Wat de prijzen van de boeken betreft:
Zuilen, toen… Deel 1 is nog beperkt op voorraad en kost 23 euro per stuk
Zuilen, toen… Deel 4 is nog ruim op voorraad en kost – speciale aanbieding – slechts 5 euro per stuk
Werkspoor deel 2 is nog beperkt op voorraad en kost 25 euro per stuk
Een Jeugd op Zuilen kost 5 euro per stuk
Af te halen in het Museum van Zuilen
W. van Scharenburg
Amsterdamsestraatweg 569
3553 EH Utrecht-Zuilen
Tel./Fax 030 2443522
wvanscharenburg@museumvanzuilen.nl
Postgiro NL14 INGB 0003 1731 23

Zuilen, toen Zuilen nog Zuilen was Deel I

Algemene geschiedenis van Zuilen

Boek Zuilen I

Deel 1 beschrijft de algemene geschiedenis van Zuilen. Het boek omvat 256 pagina’s met ongeveer 200 foto’s. Genaaid en gebonden kost het € 23,00.

Lees meer

 


Zuilen, toen Zuilen nog Zuilen was Deel II

Een wandeling door alle Zuilense stratenBoek deel 2

Deel 2 beschrijft een wandeling door alle straten van Zuilen. Het boek omvat 272 pagina’s met ongeveer 200 foto’s. Genaaid en gebonden kost het € 25,00.
NB Deel 2 is uitverkocht.

Lees meer

 


Deel III

Zuilen in de Tweede Wereldoorlog

Boek deel 3Deel 3 beschrijft Zuilen in de Tweede Wereldoorlog. Het boek omvat 320 pagina’s met ongeveer 200 foto’s. Genaaid en gebonden kost het € 27,00.
NB Deel 3 is uitverkocht.

Lees meer


Deel IV

Zuilen op oude foto’s

Boek deel 4Deel 4 is een fotoboek. In het boek staan 475 foto’s. Er zal één druk worden uitgegeven en het kost slechts € 5,00.
Lees meer

 

 


Deel 5

Werkspoor-Utrecht Zuilen Trams en Treinen

Boek deel 5Deel 5 is het eerste deel over Werkspoor en gaat over de trams & treinen die daar gemaakt werden. Het boek omvat 264 pagina’s met ongeveer 200 foto’s. Genaaid en gebonden kost het € 25,00.
NB Deel 5 is uitverkocht.

Lees meer

 


Deel 6

Werkspoor-Utrecht Zuilen Bruggen, Montage, Vrachtauto’s, Boten, Bussen, enz

Boek deel 6Deel 6 is het tweede deel over Werkspoor en gaat over de Bruggen, Montage, Vrachtauto’s, Boten, Bussen enz. die daar gemaakt werden. Het boek omvat 264 pagina’s met ongeveer 200 foto’s. Genaaid en gebonden kost het € 25,00.
Lees meer