Oud Nieuws 19 oktober 1964

J.A. Lamme overleden

Te Utrecht is, 61 jaar oud, overleden de heer J.A. Lamme, directeur van de boekhandel drukkerij Elinkwijk. De heer Lamme werd 13 augustus 1903 te Loosdrecht geboren. Hij begon omstreeks 1920 zelfstandig met een leesbibliotheek in het ouderlijk huis aan de Franklinstraat in Zuilen.

Na enkele jaren vestigde de heer Lamme zich in het pand Amsterdamsestraatweg 556, waarna ’n uitbreiding tot stand kwam van de zaak tot kantoorboekhandel en leesbibliotheek. Deze zaak had een geleidelijke groei; na de oorlogsjaren werd een en ander uitgebreid met een copieerafdeling. Vervolgens kwam de omzetting van de copieerafdeling tot offsetdrukkerij, terwijl ook de binderij werd uitgebreid.

In 1953 liet de heer Lamme zijn bedrijf geheel verbouwen. Hij opende toen een aparte afdeling voor de jeugdboeken. Ook in de daarop volgende jaren onderging het bedrijf een voortdurende modernisering, onder andere in 1960 met de opening van een zaak voor kunstschilders. De heer Lamme was omstreeks 1930 voorzitter van de voetbalvereniging Elinkwijk. Van 1952—1958 was hij voorzitter van de federatie van klein offsetdrukkers.

J.A. Lamme

 

Alle dertien goed

Wie kent de kreet nog: Alle dertien goed? Was jarenlang een tekst op de hoes van langspeelplaten om de inhoud van de plaat aan te geven.

Vandaag gebruik ik deze tekst omdat het getal 13 ook het getal is van de serie filmpjes die Peter Bastiaanse maakte van onze Werkspoortafel. Lijkt me terecht, alle tot nu toe gemaakte filmpjes zíjn ook goed!

Deze week alle filmpjes zonder onderbreking direct achter elkaar, dus genieten maar…

Oud Nieuws 17 oktober 1963

Mens en dier in Utrecht

…Heidewachtel

Op de kinderdierenshow was de keus groot. Het was voor de jury bijna een onmogelijke opgave uit te maken wie uitblinkers waren. Vooral omdat men ervan overtuigd was dat ook bij allen de bedoelingen toch zo goed kunnen zijn geweest. Eentje, die er ook ,,uitsprong”, was Jopie van Ditmarsch met haar Heidewachtel. Jopie, elf jaar, woont Burgemeester Van Tuyllkade 36 in Utrecht-noord. Een van de zeer velen, die met een hond kwamen. Zij had echter ook met een kat of een papegaai kunnen komen, want ook die krijgen in het gezin Van Ditmarsch een liefdevolle behandeling.

Een prijs, de derde, was voor Jopie en haar Heidewachtel van tweeëneenhalf jaar die Beauty heet. Beauty is Engels voor schoonheid en dat is de hond zeker. Een fraai exemplaar van een lief ras, dat bestemd is voor de korte jacht.

In huize Van Ditmarsch verblijft nog een hond: de moeder van Beauty. Bij elkaar dus vier dieren, die voor veel vertier in het gezin zorgen. Ja, een hele zorg, maar die is ,,graag gedaan” zoals dat ook in duizenden andere gezinnen gebeurt. Mens en dier kunnen elkaar in Utrecht meestal wel goed vinden.

EN dit is Beauty, de Heidewachtel van Jopie van Ditmarsch, die officieel Johanna Theodora heet. Met haar hond behaalde Jopie een mooie prijs op een kinderdierenshow in Utrecht. Zij was een van de 315 kinderen, die met dieren naar het Veemarktplein waren gegaan voor de show.

 

Oud Nieuws 16 oktober 1961

Verkeersongelukken tijdens weekeinde

Het afgelopen weekeinde is in Utrecht vrij rustig verlopen wat het aantal ongelukken betreft. Slechts in een enkel geval hoefde een auto van de GG en GD een gewonde naar een ziekenhuis te brengen.

Zaterdag gebeurde dat het eerst met de 40-jarige controleur L. Pater, Bessemerlaan 26. Met zijn vrouw had hij per bromtandem op de Royaards van den Hamkade gereden. Doordat hij verblind raakte door de zon, heeft hij niet gezien dat een deel van het fietspad was afgesloten in verband met wegwerkzaamheden. Hij reed tegen het hek op en viel met zijn vrouw op straat.

De heer Pater ging met een hersenschudding en een wond boven het oog naar het St.-Johannes de Deo-ziekenhuis; zijn vrouw kreeg slechts enkele ontvellingen….

Fotobijschrift: Het St.-Joannes de Deo aan de Mariaplaats. Werd gesloten en het ziekenhuis werd: Ziekenhuis Overvecht. Ook gesloten (en gesloopt). Ziekenhuis nu onderdeel van de Antonius Ziekenhuizen. Foto: collectie Het Utrechts Archief.

 

 

 

Oud Nieuws 15 oktober 1962

Rangeerder door trein overreden[1]

Op het rangeerterrein der Nederlandsche Spoorwegen aan de Tweede Daalsedijk te Utrecht is vanmiddag omstreeks 13 uur de 54-jarige rangeerder J. Wallenburg, Van der Pekstraat 31, door een trein overreden. In ernstige toestand is hij naar het Academisch Ziekenhuis gebracht. Hij zal onder meer beide armen moeten missen.

De heer Wallenburg was bezig een locomotief met daar achter een kraan en vier met rails geladen wagons te rangeren.

Op een gegeven ogenblik is hij op een sein van de machinist, de heer W.M. Verbrugge, van de locomotief gesprongen om een wissel om te zetten. Hij is gestruikeld en onder de trein terecht gekomen.

De machinist en de kraandrijver, de heer R. van Kesteren, moesten eveneens naar het Academisch Ziekenhuis worden gebracht. Zij hadden een shock.

Een hulpmachinist heeft de trein moeten ontkoppelen om bij het slachtoffer te kunnen komen.

[1] De heer Wallenburg is de volgende dag aan zijn verwondingen overleden. Hiervan is geen bericht in de krant gevonden. [bron: zoon H. Wallenburg]

Oud Nieuws 14 oktober 1954

Halve eeuw huwelijkstrouw

8 October L.L. zijn de bruidsdagen begonnen van het echtpaar Freerk Hund-Agina Frankina Venema, wonende Röntgenlaan 14, dat op 22 October het gouden huwelijksfeest hoopt te herdenken. De bruidegom werd geboren te Sappemeer 22 December 1882, en was daar werkzaam bij de Staalfabriek J.M. de Muinck Keizer. Toen deze fabriek in 1915 werd overgeplaatst naar Zuilen ging het gezin mee en vestigde zich in Zuilen. Na 38 jaren zijn beste krachten aan het bedrijf te hebben gegeven, ging hij in 1946 met pensioen. Hij geniet ondanks zijn hoge leeftijd nog een goede gezondheid en ziet er welvarend uit. Hij stamt uit een sterk geslacht, want zijn moeder, mevr. Smit uit Kolham in de provincie Groningen, herdacht op 27 September haar honderdste geboortedag. De bruid zag het levenslicht te Kielwinderweerd op 26 Maart 1884. Zij is nog goed ter been en verricht nog met animo haar huiselijke bezigheden.

Het huwelijk werd verrijkt met vijf kinderen en dertien kleinkinderen waaronder een tweeling. Familie en bekenden zullen ongetwijfeld in een opgewekte stemming op 22 October het gouden feest vieren.

Oud Nieuws 13 oktober 1964

Op 13 oktober is weggevlogen de tamme zwarte kraai van mevrouw v.d. Schaft, Prinses Beatrixlaan 27 te Utrecht. Het dier kan enigszins praten.

Fotobijschrift: Het zal toch niet zo zijn dat de kraai werd opgezet voor het Natuur-historich Museum dat in het Julianapark-Restaurant werd ondergebracht? O nee, dat werd al in 1943 gesloten.

 

Oud Nieuws 12 oktober 1956

Nieuwe straatnamen in Zuilen

B. en W. van Utrecht hebben in overleg met de gemeenschapsraad thans voor nieuw aangelegde en geprojecteerde straten in de wijk Zuilen namen voorgesteld.

Tot de nieuwe namen behoren Nijenrodeplantsoen, Nijenrodelaan, Zuilenveldlaan, Zwanenvechtlaan, Harteveldlaan, Vreelanthof, Gansenhoeflaan, Oosterspoorlaan, De Kloplaan, Huis te Zuylenlaan, Daelwijcklaan, Soetendaallaan, Cromwijcklaan, Vechtplantsoen, Boelesteinlaan, Vechtensteinlaan, Queeckhovenplein, Goudestein-laan, Weeresteinlaan, Elsenburglaan, Rupel Mondelaan, Lieven-de-Keylaan, Van Heukelomlaan.

Fotobijschrift: De Zwanenvechtlaan met rechts nog een van de beroemde Gele Scholen die moest wijken voor de komst van winkelcentrum ‘Rokade’. Foto uit de collectie van Het Utrechts Archief.