Voorbereiding tentoonstelling Zuilense Verenigingen

De tentoonstelling over de Demka-fabrieken loopt ten einde en we zijn van start met de inrichting van de volgende tentoonstelling: Zuilense Verenigingen. De eerste kasten zijn ingericht en een en ander begint vorm te krijgen.

Het wordt deze keer wel heel erg passen en meten, want het verenigingsleven van Zuilen was bijna spreekwoordelijk. Door de komst van Werkspoor en Demka groeide Zuilen van ongeveer 944 inwoners in 1913 naar ruim 26.000 op het moment van de annexatie op 1 januari 1954. De nieuwkomers zijn vooral afkomstig uit Amsterdam (Werkspoor) en Groningen (Demka) en je kunt de eerstelingen gerust pioniers noemen.

Nieuw-Zuilen werd gebouwd aan de rand van de Zuilense gemeentegrond en de bebouwing liep over de gemeentegrens met Utrecht heen. Maar niet alleen de fabrieken, ook de nieuwe huizen stonden wel midden in de toenmalige weilanden! Daarbij komt nog dat er nog geen televisie was, dus is vermaak in verenigingsverband een logisch gevolg. En… in de verzuilde samenleving van toen, is het de gewoonste zaak dat verenigingen voor verschillende godsdiensten ontstaan.

Zo kreeg de algemene voetbalvereniging ‘Elinkwijk’voetbalvereniging ‘Elinkwijk’ een rooms broertje: ‘Houdt Moedig Stand’ (tegenwoordig Omnivereniging HMS)(HMS) en de algemene gymnastiekvereniging ‘Sport Vereent’ werd vereerd met een rooms zusje: ‘Sportief’. De ‘Utrechtse(sic) Christelijke Korfbalvereniging Sport Maakt Sterk (S.M.S., stond ook bekend onder de leden met de koosnaam ‘Sjans Met Succes’.

Op een verjaardagskalender die in 1953 werd uitgegeven naar aanleiding van de Watersnoodramp (en waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de slachtoffers van die ramp) staat een lijst van Zuilense verenigingen gedrukt. De lijst wordt wel erg lang om hierbij in zijn geheel te plaatsen, maar om u een indruk te geven, dit waren de Zuilense Muziek- en Toneelverenigingen: Mondaccordeon vereniging ‘Ons Genoegen’, Mondaccordeon vereniging ‘Victoria’, Muziekvereniging ‘Juliana’, Harmonievereniging ‘St.-Salvator’, Zuilens Fanfare Corps, Demka Harmonie, Toneelvereniging ‘Zuilens Vreugd’, R.K. Toneelvereniging ‘St.-Salvator’, R.K. Toneel- en Cabaretvereniging ‘Nicto’, Chr. Gem. Zangvereniging ‘De Lofstem’, Wijkkoor ‘Mariëndaal’ en een Kinderoperetteclub.

Dan hebben we het nog niet over de Sociale-, Medische-, Culturele-, en Charitatieve verenigingen (31), Buurt- en Bedrijfsverenigingen (16), Sportverenigingen (16) en de 7 Jeugdverenigingen!

We hebben van lang niet alle genoemde verenigingen materiaal, maar desondanks gaat het dus puzzelen worden.

Wat we wél hebben zijn deze prachtige voorzittershamers van vijf verschillende verenigingen. Het zijn, v.l.n.r.: Voorzittershamer van de reisclub van de Personeels Vereniging van Werkspoor Utrecht ‘Animato’; Voorzittershamer van de ‘Vereniging van Administratief Personeel’ van Werkspoor; Voorzittershamer van de ‘Zuilense Winkeliers Vereniging’; Voorzittershamer van de ‘Unie Vrouwelijke Vrijwilligers’ afdeling Zuilen en de Voorzittershamer van de Buurtvereniging ‘Zuilens Vreugd’.

Voorzittershamers uit Zuilen

Voorzittershamers uit Zuilen

Oud Nieuws 8 juni 1937 (ochtend-én avond(!) editie)

Oud Nieuws 8 juni 1937 (ochtend-editie)
Prins Bernhard te Utrecht
Bezoek aan twee industrieën.

Prins Bernhard werd bij de Demka-fabrieken natuurlijk rondgeleid door de heer A.S. de Muinck Keizer zelf.

Prins Bernhard werd bij de Demka-fabrieken natuurlijk rondgeleid door de heer A.S. de Muinck Keizer zelf.

Gisteren heeft Prins Bernhard in gezelschap van zijn tijdelijken adjudant jhr ir W.G. Röell een bezoek gebracht aan twee Utrechtsche industrieën. Lees verder

Röntgenlaan in Zuilen, anders dan u dacht…

Het nieuwe straatnaambordje met de juiste tekst...

Het nieuwe straatnaambordje met de juiste tekst…

Onderzoek i.v.m. het boekje dat we maakten voor de StraatReünie van de Röntgenlaan bracht iets opmerkelijks aan het licht. De Röntgenlaan in Zuilen werd naar een andere Röntgen genoemd, dan de bekende ontdekker van de naar hem genoemde stralen. Lees verder